Dit team staat voor u klaar

Jochem Streefkerk

Nieuwsgierig en oplossingsgericht: Jochem beweegt zich op verschillende vlakken in het publieke en semipublieke domein. Hij is in staat om complexe vraagstukken terug te brengen tot duidelijke beslispunten en belangenafwegingen. Daarbij treedt hij op als adviseur in uiteenlopende trajecten: van de praktische inrichting van een lokale samenwerking tot de onderbouwing en begeleiding van strategische besluitvorming en samenwerking. 

Jochem is telkens gericht op werkbare, duurzame uitkomsten. Het samenbrengen van (soms schijnbaar) tegengestelde belangen is een van zijn sterke punten. Dat komt met regelmaat van pas in de begeleiding van samenwerkende organisaties, maar ook interne evaluaties en de (her)inrichting van governance zijn daarmee gebaat.

Naast zijn werkzaamheden voor SvRK is Jochem werkzaam als fractievoorzitter (PvdA Leidschendam-Voorburg) en advocaat (Streefkerk Onderwijsrecht). Zijn expertise en ervaring in verschillende rollen zet hij in als adviseur en sparringpartner voor uiteenlopende organisaties in het publieke en semipublieke domein.

Nicole van Rens

Bieden van goed en thuisnabij onderwijs vraagt steeds vaker om een sector- en disciplineoverstijgende samenwerking. Een veelomvattende opgave, waar Nicole zich sinds 2008 dagelijks mee bezighoudt. Haar werkzaamheden richten zich op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden, het versterken van kwaliteit en bestuur en het begeleiden van complexe besluitvormings- en veranderprocessen. 

Nicole heeft veel ervaring met bestuurlijke samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp. Vanuit deze ervaring begeleidt zij besturen en gemeenten bij het oprichten van regionale specialistische voorzieningen en IKC’s. 

Met haar kennis van kwaliteitszorg en governance voert zij kwaliteitsaudits uit, ondersteunt zij scholen en besturen bij het versterken van de onderwijskwaliteit en adviseert zij (op het gebied van) bestuur en toezicht.

Haar ervaring met zowel bestuurlijke als inhoudelijke vraagstukken, in combinatie met haar kennis op het gebied van relevante wet- en regelgeving, integrale huisvesting, onderzoek en een semiorganische aanpak, maakt haar tot een veelgevraagd adviseur en procesbegeleider.

Dexter Knights

Dexter houdt zich veelal bezig met vraagstukken rondom regionale bestuurlijke samenwerking. Zijn werkzaamheden richten zich onder andere op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden en het begeleiden van complexe besluitvormings- en veranderprocessen. In deze rollen heeft hij veel ervaring met onderwijsinhoudelijke samenwerking, voorzieningenplanning, fusies, regionale plannen onderwijsvoorziening en de aanpak rondom daling van het aantal leerlingen.   

Zijn ervaring met zowel bestuurlijke als inhoudelijke als organisatorische vraagstukken, in combinatie met kennis van en inzicht in relevante juridische kaders, bedrijfsvoering en een datagedreven aanpak, maakt dat hij een goed overzicht heeft over de procesgang en snel kan schakelen.  

Vacature

Medior / senior adviseur

Wij zijn altijd op zoek naar specialisten

SvRK

Schenkkade 50 K
2595 AR Den Haag

070 – 8002009
info@svrk.nl